fintrack

Welkom op de website van FinTrack financial consultants.

Financiële en bedrijfseconomische afdelingen van bedrijven besturen is een complex proces. Te gebruiken methoden voor gestroomlijnde financiële afdelingen zijn in ruime mate voorhanden, maar het is essentiëel eerst een heldere visie neer te zetten over de te gebruiken methoden en technieken.

Juist deze heldere visie kenmerkt FinTrack BV. Op het snijvlak van financieël- en organisatorisch advies richt ze zich, in samenspraak met haar klanten, op verheldering van de economische procedures en gewoonten binnen bedrijven. FinTrack BV helpt een visie op te stellen en deze om te zetten in werkbare procedures.

FinTrack BV ondersteunt voor deze bedrijven het opstellen van een bedrijfseconomische visie. We geven niet alleen goed onderbouwde adviezen, maar begeleiden tevens de implementatie daarvan. Deze ondersteuning kan uiteindelijk resulteren in een verbeterde communicatie met derden (zoals banken, crediteuren), het opstellen van brieven naar banken of gemeenten, het geven van adviezen betreffende het stroomlijnen van de bedrijfseconomische processen, alsmede het verrichten van hand en span diensten, in de vorm van interim mangement, het ondersteunen in het dagelijks proces, of het overnemen van de gehele administratie.

Ook richt FinTrack BV zich op starters. Deze afdeling heeft als doel de administratieve organisatie van starters goed op te zetten. Ook kan ze de administratie voor een starter tegen een aantrekkelijk tarief geheel overnemen. Ook kan ze de jaarrekeningen verzorgen, belastingaangiftes, BTW aangiftes etc.