fintrack

Passende tarieven

Voor bedrijfseconomische adviseringen en doorlichten van bedrijfsonderdelen hanteren wij een gemiddeld uurtarief van € 75,-.

Ook zijn er enkele zaken waarvoor wij een standaard tarief hebben. Dit tarief kan slechts fluctueren door bijvoorbeeld de mate van structurering in uw bedrijfs- of privé administratie

Particulieren

 

aangifte van inkomstenbelasting

€  100,-

extra correspondentie over inkomstenbelastingen

€ 20,-

financieringsadvies

€ 75,-

 

 

 

 

Starters

 

personeelsadministratie

€  100,- per personeelslid per jaar

salarisadministratie

€  300,- per personeelslid per jaar

inkomstenbelasting

€ 100,-

loonbelasting

€ 25,- per periode

vennootschapsbelasting

€ 250,-

omzetbelasting

€ 35,- per periode

correspondentie inkomstenbelasting

€ 50,-

correspondentie loonbelasting

€ 45,-

loonbelastingverklaring

€ 25,-

loonbelastingkaart

€ 25,-

opgave UWV

€ 25,-

aanpassing voorheffing UWV

€ 50,-